© IMTEC 1997-2014 Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva - mzdy - daňové priznania Zaoberáme sa hlavne vedením jednoduchého, podvojného učtovníctva a spracovanie miezd. Poskytovanie profesionálnych a komplexných služieb s vysokou kvalitou podľa požiadaviek zákazníkov je pre nás semozrejmosťou. Snažíme sa odbremeniť našich klientov od sledovania často sa meniacich zákonov a súvisiacich predpisoch s účtovníctvom, daňami, mzdami, DPH, odvodmi do fondov a podobnými zákonmi pri podnikaní fyzických a právnických osôb. Spracúvame širokú paletu činností od vedenia jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva, mzdovú agendu až po rekonštrukcie účtovníctva. Naše služby prevádzame pre fyzické a právnické osoby. Vieme sa prispôsobiť požiadavkám klientov. Striktne si zakladáme na odbornosti, a preto sa pravidelne zúčastňujeme školení a vzdelávacích kurzov. Samozrejmosťou je ochrana osobných údajov, ktorá sa vykonáva v zmysle bezpečnostnej smernice vydanej firmou v zmysle § 16, ods.6 Zákona c.428/2002 Z.z.  Okrem vedenia JÚ a PÚ  Ďalej ponúkame našim klientom aj komplexné účtovnícke služby. Správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Analýzy a rozbory nadväzujúce na správne vedené účtovníctvo, poskytujú vedeniu a majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ukazovatele a informácie. Partneri